wtorek, 4 marca 2008

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda


Nazywam się Paweł Bartosik i jestem pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Witam na moim blogu poświęconym Kościołowi i jego potrzebie nieustannej reformacji w oparciu o Boże Słowo. Zapraszam do czytania artykułów poruszających problematykę różnych
aspektów życia Kościoła (nabożeństwa, liturgii, członkostwa, ewangelizacji itd.).

Jeśli ów blog nie zaspokaja Twojego pragnienia wiedzy na ten temat lub jesteś zainteresowany rozmową skontaktuj się ze mną pisząc na adres e-mail: gdansk@reformacja.pl
Ciekaw jestem Twojego spojrzenia na eklezjologię.

Informacje o Ewangelicznym Kościele Reformowanym:

Ewangeliczne Kościoły Reformowane działają w: Gdańsku, Legnicy, Wrocławiu i Poznaniu (raz w miesiącu spotykamy się na godzinie biblijnej w Lesznie). Od 2006 roku jesteśmy członkiem Confederation of Reformed Evangelical Churches. W nauczaniu, liturgii i praktyce nawiązujemy do nauki reformatorów Kościoła, a zwłaszcza Jana Kalwina i Marcina Lutra. Nasze księgi wyznaniowe (oprócz starożytnych wyznań wiary) to: Belgijskie Wyznanie Wiary, Katechizm Heidelberski i Kanony z Dort.

Od 1997 roku wydajemy kwartalnik Reformacja w Polsce. Strona naszego Kościoła w Polsce: http://www.kalwini.pl/

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda (łac. Kościół Reformowany i stale się reformujący) – jedno z haseł protestantyzmu, zakładające, że nieustanną potrzebą kościoła chrześcijańskiego jest reformacja w oparciu o Słowo Boże (Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Secundum Verbum Dei - w oparciu o Słowo Boże). Tradycja, w protestantyzmie nie uznawana za źródło wiary, podlega stałej rewizji (Semper Reformanda). Kościół, który nie podlega reformacji staje się martwy duchowo. Hasło to jest szczególnie podkreślane w kościołach tradycji reformowanej.

za: http://pl.wikipedia.org/